На базі бібліотеки створено електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК)  дисциплін, що викладаються в академії.

Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни містить:

Робоча програма навчальної дисципліни;

Підручники, навчальні посібники або конспекти лекцій;

Матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи студентів;

Контрольні завдання з навчальної дисципліни;

Методичні вказівки для студентів щодо виконання індивідуальних завдань, курсових, дипломних робіт.


 Інформація щодо  ЕНМК надається в читальній залі бібліотеки (I корпус).