ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ.  ВИДАННЯ ОСНОВНІ ВИДИ

Витяг із ДСТУ

ДСТУ 3017:2015 БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ

Загальні положення та правила складання

ДСТУ 8302:2015 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС.

Загальні вимоги та правила складання

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС. СКОРОЧЕННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Загальні вимоги та правила

(ISO 4:1984, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)

ДСТУ 3582:2013 ВИДАННЯ ЕЛЕКТРОННІ

Основні види та вихідні відомості

ДСТУ 7157:2010 ДСТУ 4861:2007 ОНОВЛЕНІ ТЕХНІЧНІ ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ  ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ