УВАГА!   ВАЖЛИВА  ІНФОРМАЦІЯ!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року №40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 03 лютого 2017 року за №155/330023, затверджено Вимоги до оформлення дисертації.

 

Відповідний наказ розміщений на сайті Верховної Ради України за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n13

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. 

 

У рекомендаціях представлено десять найпопулярніших міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах для різних галузей знань. Рекомендації розроблені та обговорені робочою групою фахівців бібліотек ВНЗ в межах проекту Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» за підтримки Посольства США в Україні. 


ЗВЕРТАЄМО УВАГУ НАУКОВЦІВ!

 

З 1.07.2016 року набув чинності ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання"