Рекомендації щодо оформлення бібліографічних посилань в наукових роботах відповідно до дев’яти основних міжнародних стилів

 

Оформлення посилань згідно з вимогами ВАК за допомогою порталу VAK.in.ua

 

Про наукометричні бази даних

 

Бібліометрика української науки

 

new!  Створення профілю науковця у пошуковій наукометричній системі Google Академія

 

Інтернет-ресурси для науковців

 

Наказ Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій від 12.01.2017 №40

 

ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання: Загальні положення та правила складання

 

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах

 

Нормативно-правова база атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

 

Перелік наукових спеціальностей

 

Перелік установ і організацій, куди обов'язково належить надсилати наукові монографії, в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт

 

Бібліографічний опис

 

Систематизація наукових праць відповідно класифікації УДК

 

new! Ідентифікація авторів (ORCID) 

 

Транслітерація

 

Наукові фахові видання